Great MBA

Vi bygger företagsbyggare

Startar om

Dagar
Tim
Min
Sek
Varför GREAT MBA?
 • Du ska kunna förbättra ditt företags eller din organisations position och lönsamhet.
 • Utvecklas i din roll genom kreativitet, risktagning och våga gå mot det okända.
 • Du ska känna dig trygg i frågor kring försäljning, marknad, ledarskap, ekonomi, juridik och HR.
 • Bli en mer kompetent, självmedveten och strategisk medlem i en ledningsgrupp och styrelse.
 • Du ska kunna utöka ditt nätverk och knyta nya kontakter.
Kursinformation

Kurslängd: 7 heldagar under 6 månder

Start HT 2021 (Norrköping): 23 sep

Start HT 2021 (Linköping): 14 oktober

Var: Handelskammaren i Norrköping/Linköping.

Tid: 08.30 - 17:00

Syfte och mål

 • Innehållet ska vara relevant, aktuellt och möjligt att omgående tillämpa i praktiken.
 • Kursansvariga ska vara i absolut toppklass, både utbildningsmässigt och med stor erfarenhet.
 • Studieupplägget och leveranssättet ska passa den som har ett krävande arbete och hektiskt familjeliv.
 • Kursdeltagarna ska ha utbyte av varandra i en prestigelös och kreativ studiemiljö.
 • Förberedelse för komplexare yrkesroller och en stärkt bas att bygga vidare på.

Värt att veta

 • Innan utbildningen startar kommer alla deltagare att få göra en DISC analys. Denna kommer att återkomma i flera delar av utbildningen.
 • Vårt mål är att vi ska ha en öppen och kreativ diskussion genom hela utbildningen. Vilket förutsätter diskretion och respekt för den information som delas.
 • Deltagarna kommer från olika branscher, har olika ledarroller och med varierande erfarenhet.
 • Utöver utbildningen kommer du dessutom att få ny inspiration av två inbjudna föreläsare.

Har du frågor? Kontakta oss så berättar vi mer!

Exklusivt nätverk

GREAT NETWORK

Nu tar GREAT GROUP nätverkandet till nästa nivå via GREAT NETWORK Nätverket är exklusivt för alla som deltagit i Great MBA & Sälj- och affärsskola. GREAT NETWORK erbjuder
 • Trendspaning, nyhetsbevakning, vi håller gruppen uppdaterad kring senaste nytt inom sälj, marknad och ledning,
 • Utbildningsmoment och erfarenhetsutbyten. Varje deltagare har stor betydelse för lärandet i gruppen samtidigt som nätverksträffarna leds av handledare från Great Group.
 • Utmaningen, vid varje tillfälle tar några deltagare tar med en utmaning som vi löser i gruppen
 • Träffa likasinnade, från olika företag och miljöer. Få med dig praktiska tips från andra branscher. Skapa förtroenden som hjälper dig i vardagen.
 • Nytändning och inspiration, bli boostad och få extra energi 4 gånger per år.
 • Great Network genomförs 4 gånger per år.
Nyfiken på GREAT NETWORK? Kontakta oss så berättar vi mer!

Tillfällen, datum & tider

Frukostmöte - Kick-off utbildare

Uppstartsmöte för alla utbildare i Great MBA 07.30 - 09.00.

Kurstillfälle

HT 21

VT 22

VT 22

Norrköping

Norrköping

Linköping

14 sep

-

-

Kursstart - Kick-off elever & utbildare

Uppstart och kick-off möte med elever & lärare 17.00 - 19.00.

Kurstillfälle

HT 21

VT 22

2022

Norrköping

Norrköping

Linköping

13 okt

17 mar

-

Försäljning

Framgång inom affärer handlar om att förstå modern försäljning samt ha insikt i sitt eget och omgivningens beteende. Genom att våga anamma detta kan du göra ännu bättre affärer. Du lär dig anpassa ditt bolag till kunder med olika profil, beteendemönster och köpstil...

Kurstillfälle

HT 21

VT 22

2022

Norrköping

Norrköping

Linköping

20 okt

24 mar

-

Marknad

En effektiv marknadskommunikation är ett måste för att skapa ett starkt varumärke och göra framgångsrika satsningar inom all marknadsföring...

Kurstillfälle

HT 21

VT 22

2022

Norrköping

Norrköping

Linköping

10 nov

apr

-

Ledarskap & HR

Vi är alltid på väg, från igår till imorgon, vi befinner oss någonstans mellan det gamla och det nya. Vår roll som ledare handlar om att koppla ihop våra medarbetares hjärtan och sinnen. Den personliga och bolagets framgång bygger till stor del på...

Kurstillfälle

HT 21

VT 22

2022

Norrköping

Norrköping

Linköping

1-2 dec

maj

-

Juridik

Målet är att du ska kunna arbeta säkrare med ditt företag och lättare förhindra att verksamheten får problem. Några ämnen är avtalsrelationer, regelefterlevnad, riskanalys av verksamheten...

Kurstillfälle

HT 21

VT 22

2022

Norrköping

Norrköping

Linköping

13 jan

jun

-

Bolagsstyrning & Styrelsearbete

Sverige består till drygt 98% av ägarledda företag där ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten. För att kunna skala upp ett ägarlett bolag krävs en insikt och medvetenhet om innebörden av att gå från ägarlett till ägarstyrt och hur man gör för att nå dit.

Kurstillfälle

VT 22

HT 22

2022

Norrköping

Norrköping

Linköping

10 feb

aug

-

Ekonomi

Ledning och organisation handlar om att skapa resultat. I de flesta situationer är ekonomi och siffror en väsentlig del av ledarskapet. Begrepp från redovisning och ekonomistyrning kan vara avgörande för att skapa förståelse och genomslagskraft i företaget.

Kurstillfälle

VT 22

HT 22

2022

Norrköping

Norrköping

Linköping

10 mar

sep

-

Trender & Innovation

Trendspaning, nya affärsmodeller samt innovation med konvertering av dessa element till ett strategiskt fundament – både i det stora och i det lilla, i styrelserummet och i vardagen. Vi pratar om trender och megatrender samt deras effekt på världen, din organisation..

Kurstillfälle

VT 22

HT 22

2022

Norrköping

Norrköping

Linköping

1 apr

okt

-

Deadline Inlämning - Utvecklingsutmaning

Under utbildningen kommer du att få bidra med ett problem som du vill förändra från din verksamhet. Du kommer att arbeta tillsammans med övriga kursdeltagare i att hitta innovativa lösningar och nycklar till förändring. Syftet är att du ska få jobba med en konkret fråga från...

Kurstillfälle

VT 22

HT 22

2022

Norrköping

Norrköping

Linköping

13 apr

okt

-

Diplomering & avslutning

Multiple choice-test av dina konkreta kunskaper och om redskapen från utbildningen (utförs hemifrån inom två veckor). Skriftlig redovisning av din utvecklingsutmaning med tydlig koppling till utbildningens innehåll och moment.

Kurstillfälle

VT 22

HT 22

2022

Norrköping

Norrköping

Linköping

28 apr

okt

-

Mikael Weléen

VD Great Group

Cecilia Sandqvist

Head of academy

Utbildningsteamet

Mikael Weléen, VD Great Group

Entreprenör med mer än 35 års erfarenhet att leda, driva och utveckla bolag inom bland annat IT- och Kraftbranschen. Mikael drivs av att skapa lönsam tillväxt och brinner för försäljning och marknadsutveckling. Utan kontinuerlig säljutveckling inga bra affärer!

Cecilia Sandqvist, Partner Great Group

Toppsäljare och försäljningschef som gjort mer än 9000 kundbesök under sin tid som säljare på Canon. Cissi drivs av att utbilda och coacha säljare att göra bra affärer. Inspiration, energi och glädje är Cissis ledstjärnor.

Louise Lennersten, VD Interspectral

Entreprenör med mångårig erfarenhet av ledarskap och HR inom såväl konsultbranschen som IT. Motiveras av att arbeta med team och skapa resultat genom individuell påverkan och drivkraft. Energi, medmänsklighet och humor är Louise viktigaste fokus.

Lena Miranda, CEO at Linköping Science Park

Entreprenör som bytt bolagsbyggandet mot ett uppdrag fokuserat mot näringslivsutveckling och samhällsbyggande. Som vd för Linköping Science Park, ordförande i branschföreningen för Swedish Incubators and Science Parks samt medlem i regeringen nationella innovationsråd, får Lena insikt i många av framtidsfrågor och trender såväl på global nivå, som på nationell, regional och lokal nivå. Nyfikenhet, mod och uthållighet är tre av Lenas ledstjärnor.

Magdalena Green, Digital strateg

Digital strateg, utvecklingsledare och kommunikatör som arbetat med digitaliseringens möjligheter i 20 år inom privat och offentlig sektor. Magdalena är certifierad i Digital Transformation Framework. Med nyfikenhet och mod ser hon möjligheter i digitaliseringen för att hitta arbetssätt och lösningar för att skapa den bästa kundupplevelsen.

Juan Vallejo – Investor, styrelseproffs

Tidigare mångårig erfarenhet som Intraprenör i stora bolag, både i Sverige och utomlands. Juan drivs av att bygga starka, stolta organisationer med kundens behov som ledstjärna. Att bli bäst innan man blir störst, leder till mer utveckling och glädje i organisationen. Han arbetar främst med företag som kombinerar teknik med ett kvalificerat tjänsteutbud.

Martin Gyllix, Entreprenör

Bakgrund som ledare i internationella IT-bolag, idag entreprenör med delaktighet i flertalet bolag. Drivs av skapandeprocessen, innovation och entreprenörskap med tillväxt som fokus. Har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Martin Källström - Serial Entrepreneur

Martin har arbetat med entreprenörsskap de senaste 17 åren och har god erfarenhet av modernt, innovativt och disruptivt företagsbyggande. Med bakgrunden i succéer som Narrative och Twingly är Martin nu fokuserad på produktivitet i distribuerade team genom sitt nya bolag Fluent. Harmoni, lärande och kreativitet är Martins starkaste drivkrafter.

Frida Gullstrand, Advokat – delägare Advokatfirman Glimstedt

Affärsjuridisk rådgivare med fokus på att ge mervärde åt klienten. Hjälper företag med avtalsförhandlingar, biträder vid skarpa tvister men agerar även bollplank inför både snabba beslut och strategiska vägval. Frida drivs av ett starkt engagemang för näringslivet och klientnyttan. Med rätt rådgivning i ett tidigt skede kan företag undvika många legala fallgropar!

Åsa Kock, Advokat – delägare Advokatfirman Glimstedt

Genom nyfikenhet och erfarenhet ger Åsa juridisk rådgivning till företag inom olika branscher. Hon trivs bäst i klientmötet där hon kan åstadkomma en lösning för klienten genom att de tillsammans tar hjälp av varandras kompetenser. Affärsnyttan är i fokus! Frida drivs av ett starkt engagemang för näringslivet och klientnyttan. Med rätt rådgivning i ett tidigt skede kan företag undvika många legala fallgropar!

Robert Söderlund, Partner PwC

Auktoriserad revisor och delägare PwC, med mer än 25 års erfarenhet av revision och rådgivning till verksamheter av alla storlekar och i alla branscher samt deras ägare/huvudmän. Robert brinner för kundnyttan och att hjälpa kunderna att hitta en bra lösning i alla situationer. En god kommunikation med kunderna är grunden i Roberts rådgivningHandelshögskolan i Stockholm.

Roger Arnroth, Ledarskapskonsult

Chef, ledare och coach inom både näringsliv och idrott i över 30 år, varav 20 år som global HR chef inom IT-branschen. Lång erfarenhet att jobba i organisationer med stark tillväxt och med både grupper och chefer spridda över flera länder. Roger drivs av att utveckla ledare och grupper mot full potential och att sätta sunda HR processer. Årets ledare på Linköpings Idrottsgala 2018.

Eva Hartzell, Founder Mosaic Development

Eva har mångårig erfarenhet inom kompetensförsörjning av ledare till organisationer av varierande storlek i alla branscher. En av hennes främsta styrkor inom chefsrekrytering är hennes fingertoppskänsla när det gäller att förstå samt hitta exakt den individ som passar i en specificerad roll på ett visst företag med sin karaktäristiska kultur och sina specifika utmaningar. Idag driver Eva sitt eget bolag, Mosaic Development, där hon arbetar med personlig utveckling av ledare. Konceptet är vetenskapligt utvecklat och bygger på coaching i kombination med Mental Träning - två tydligt målinriktade utvecklingsprocesser.

Johan Lönn, Department Manager 5G Traffic Control at Ericsson

Ledare med mångårig erfarenhet inom produktutveckling och att driva globala verksamheter runt om i världen. Får energi av förändring, innovation och att ständigt leda i teknikens framkant. Jobbar idag som ledare inom storskalig mjukvaruutveckling runt telekom.

GREATFLEX

Utbildningen sker med GREAT FLEX som är vårt unika koncept vilket ger total frihet.

Stäng meny

Kursanmälan

Kurser jag vill anmäla mig till:

Kontakta oss

Jag vill veta mer om:

Vi samlar cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer