Great MBA

Vi bygger företagsbyggare

Startar om

Dagar
Tim
Min
Sek
Varför GREAT MBA?
 • Du ska kunna förbättra ditt företags eller din organisations position och lönsamhet.
 • Utvecklas i din roll genom kreativitet, risktagning och våga gå mot det okända.
 • Du ska känna dig trygg i frågor kring försäljning, marknad, ledarskap, ekonomi, juridik och HR.
 • Bli en mer kompetent, självmedveten och strategisk medlem i en ledningsgrupp och styrelse.
 • Du ska kunna utöka ditt nätverk och knyta nya kontakter.
Kursinformation

Kurslängd: 9 heldagar under 7 månader

Start VT 2024 (Norrköping): 7 mar

Start HT 2024 (Norrköping): 26 sep

Var: Östsvenska Handelskammaren

Tid: 08.30 - 17.00

Pris: 49.000:- (exkl. moms)

Syfte och mål

 • Innehållet ska vara relevant, aktuellt och möjligt att omgående tillämpa i praktiken.
 • Kursansvariga ska vara i absolut toppklass, både utbildningsmässigt och med stor erfarenhet.
 • Studieupplägget och leveranssättet ska passa den som har ett krävande arbete och hektiskt familjeliv.
 • Kursdeltagarna ska ha utbyte av varandra i en prestigelös och kreativ studiemiljö.
 • Förberedelse för komplexare yrkesroller och en stärkt bas att bygga vidare på.

Värt att veta

 • Innan utbildningen startar kommer alla deltagare att få göra en DISC analys. Denna kommer att återkomma i flera delar av utbildningen.
 • Vårt mål är att vi ska ha en öppen och kreativ diskussion genom hela utbildningen. Vilket förutsätter diskretion och respekt för den information som delas.
 • Deltagarna kommer från olika branscher, har olika ledarroller och med varierande erfarenhet.
 • Utöver utbildningen kommer du dessutom att få ny inspiration av två inbjudna föreläsare.

Har du frågor? Kontakta oss så berättar vi mer!

Exklusivt nätverk

GREAT NETWORK

Nu tar GREAT GROUP nätverkandet till nästa nivå via GREAT NETWORK Nätverket är exklusivt för alla som deltagit i Great MBA & Sälj- och affärsskola. GREAT NETWORK erbjuder
 • Trendspaning, nyhetsbevakning, vi håller gruppen uppdaterad kring senaste nytt inom sälj, marknad och ledning,
 • Utbildningsmoment och erfarenhetsutbyten. Varje deltagare har stor betydelse för lärandet i gruppen samtidigt som nätverksträffarna leds av handledare från Great Group.
 • Utmaningen, vid varje tillfälle tar några deltagare tar med en utmaning som vi löser i gruppen
 • Träffa likasinnade, från olika företag och miljöer. Få med dig praktiska tips från andra branscher. Skapa förtroenden som hjälper dig i vardagen.
 • Nytändning och inspiration, bli boostad och få extra energi 4 gånger per år.
 • Great Network genomförs 4 gånger per år.
Nyfiken på GREAT NETWORK? Kontakta oss så berättar vi mer!

Tillfällen, datum & tider

Försäljning

Framgång inom affärer handlar om att förstå modern försäljning samt ha insikt i sitt eget och omgivningens beteende. Genom att våga anamma detta kan du göra ännu bättre affärer. Du lär dig anpassa ditt bolag till kunder med olika profil, beteendemönster och köpstil...

Kurstillfälle

HT 23

VT 24

HT 24

Norrköping

Norrköping

Norrköping

18 okt

7 mar

okt

Marknad

En effektiv marknadskommunikation är ett måste för att skapa ett starkt varumärke och göra framgångsrika satsningar inom all marknadsföring...

Kurstillfälle

HT 23

VT 24

VT 24

Norrköping

Norrköping

Norrköping

12 dec

23 apr

nov

Bolagsstyrning & Styrelsearbete

Sverige består till drygt 98% av ägarledda företag där ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten. För att kunna skala upp ett ägarlett bolag krävs en insikt och medvetenhet om innebörden av att gå från ägarlett till ägarstyrt och hur man gör för att nå dit.

Kurstillfälle

HT 23

VT 24

HT 24

Norrköping

Norrköping

Norrköping

14 nov

21 maj

dec

Juridik

Målet är att du ska kunna arbeta säkrare med ditt företag och lättare förhindra att verksamheten får problem. Några ämnen är avtalsrelationer, regelefterlevnad, riskanalys av verksamheten...

Kurstillfälle

VT 24

VT 24

VT 25

Norrköping

Norrköping

Norrköping

18 jan

4 jun

jan

Ledarskap & HR

Vi är alltid på väg, från igår till imorgon, vi befinner oss någonstans mellan det gamla och det nya. Vår roll som ledare handlar om att koppla ihop våra medarbetares hjärtan och sinnen. Den personliga och bolagets framgång bygger till stor del på...

Kurstillfälle

VT 24

HT 24

VT 25

Norrköping

Norrköping

Norrköping

11-12 apr

21-22 aug

feb

Ekonomi

Ledning och organisation handlar om att skapa resultat. I de flesta situationer är ekonomi och siffror en väsentlig del av ledarskapet. Begrepp från redovisning och ekonomistyrning kan vara avgörande för att skapa förståelse och genomslagskraft i företaget.

Kurstillfälle

VT 24

VT 24

VT 25

Norrköping

Norrköping

Norrköping

15 feb

11 sep

mar

Trender & Innovation

Trendspaning, nya affärsmodeller samt innovation med konvertering av dessa element till ett strategiskt fundament – både i det stora och i det lilla, i styrelserummet och i vardagen. Vi pratar om trender och megatrender samt deras effekt på världen, din organisation..

Kurstillfälle

VT 24

HT 24

VT 25

Norrköping

Norrköping

Norrköping

12 mar

8 okt

apr

Diplomering & avslutning

Under utbildningen kommer du att få bidra med ett problem som du vill förändra från din verksamhet. Du kommer att arbeta tillsammans med övriga kursdeltagare i att hitta innovativa lösningar och nycklar till förändring. Syftet är att du ska få jobba med en konkret fråga från... Din utvecklingsutmaning kommer att redovisas, med tydlig koppling till utbildningens innehåll och moment, under utbildningens sista tillfälle.

Kurstillfälle

VT 24

HT 24

VT 25

Norrköping

Norrköping

Norrköping

16 maj

7 nov

maj

Mikael Weléen

VD Great Group

Cecilia Sandqvist

Head of academy

Utbildningsteamet

Mikael Weléen, VD Great Group

Entreprenör med mer än 35 års erfarenhet att leda, driva och utveckla bolag inom bland annat IT- och Kraftbranschen. Mikael drivs av att skapa lönsam tillväxt och brinner för försäljning och marknadsutveckling. Utan kontinuerlig säljutveckling inga bra affärer!

Cecilia Sandqvist, Partner Great Group

Toppsäljare och försäljningschef som gjort mer än 9000 kundbesök under sin tid som säljare på Canon. Cissi drivs av att utbilda och coacha säljare att göra bra affärer. Inspiration, energi och glädje är Cissis ledstjärnor.

Louise Lennersten, Management Consultant & Business developer

Entreprenör med mångårig erfarenhet av ledarskap och HR inom såväl konsultbranschen som IT. Motiveras av att arbeta med team och skapa resultat genom individuell påverkan och drivkraft. Energi, medmänsklighet och humor är Louise viktigaste fokus.

Lena Miranda, CEO at Linköping Science Park

Entreprenör som bytt bolagsbyggandet mot ett uppdrag fokuserat mot näringslivsutveckling och samhällsbyggande. Som vd för Linköping Science Park, ordförande i branschföreningen för Swedish Incubators and Science Parks samt medlem i regeringen nationella innovationsråd, får Lena insikt i många av framtidsfrågor och trender såväl på global nivå, som på nationell, regional och lokal nivå. Nyfikenhet, mod och uthållighet är tre av Lenas ledstjärnor.

Magdalena Green, Digital strateg

Digital strateg, utvecklingsledare och kommunikatör som arbetat med digitaliseringens möjligheter i 20 år inom privat och offentlig sektor. Magdalena är certifierad i Digital Transformation Framework. Med nyfikenhet och mod ser hon möjligheter i digitaliseringen för att hitta arbetssätt och lösningar för att skapa den bästa kundupplevelsen.

Lena Lyckenvik – Styrelseproffs

Lena har lång erfarenhet som VD, ägare och styrelseledamot för små /medelstora bolag framförallt inom IT och tjänstesektorn. Med mer än 10 års erfarenhet av värdeskapande styrelsearbete, både som ledamot och ordförande har Lena erfarit styrelsens betydelse för bolagens styrning, resultatförmåga och utvecklingskraft. Lena är ackrediterad lärare inom StyrelseAkademien sedan 2015.

Martin Gyllix, Entreprenör

Bakgrund som ledare i internationella IT-bolag, idag entreprenör med delaktighet i flertalet bolag. Drivs av skapandeprocessen, innovation och entreprenörskap med tillväxt som fokus. Har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Martin Källström - Serial Entrepreneur

Martin har arbetat med entreprenörsskap de senaste 17 åren och har god erfarenhet av modernt, innovativt och disruptivt företagsbyggande. Med bakgrunden i succéer som Narrative och Twingly är Martin nu fokuserad på produktivitet i distribuerade team genom sitt nya bolag Fluent. Harmoni, lärande och kreativitet är Martins starkaste drivkrafter.

Frida Gullstrand, Advokat – delägare Advokatfirman Glimstedt

Affärsjuridisk rådgivare med fokus på att ge mervärde åt klienten. Hjälper företag med avtalsförhandlingar, biträder vid skarpa tvister men agerar även bollplank inför både snabba beslut och strategiska vägval. Frida drivs av ett starkt engagemang för näringslivet och klientnyttan. Med rätt rådgivning i ett tidigt skede kan företag undvika många legala fallgropar!

Robert Söderlund, CFO Eklöf Fastighets AB i Norrköping

Auktoriserad revisor och delägare PwC, med mer än 25 års erfarenhet av revision och rådgivning till verksamheter av alla storlekar och i alla branscher samt deras ägare/huvudmän. Robert brinner för kundnyttan och att hjälpa kunderna att hitta en bra lösning i alla situationer. En god kommunikation med kunderna är grunden i Roberts rådgivning.

Roger Arnroth, Ledarskapskonsult USC Management

Chef, ledare och coach inom både näringsliv och idrott i över 30 år, varav 20 år som global HR chef inom IT-branschen. Lång erfarenhet att jobba i organisationer med stark tillväxt och med både grupper och chefer spridda över flera länder. Roger drivs av att utveckla ledare och grupper mot full potential och att sätta sunda HR processer. Årets ledare på Linköpings Idrottsgala 2018.