Marknad

Förstå kraften bakom effektiv marknadskommunikation

Vad kommer studeras?

En effektiv marknadskommunikation är ett måste för att skapa ett starkt varumärke och göra framgångsrika satsningar inom all marknadsföring.

Vi lär ut tvåvägskommunikation, marknadsförings- strategi, planning, kreativ innovation, PR, content marketing, marknadskommunikation på digitala villkor och den kreativa processen.

Om man får alla att förstå kraften i det gemensamma ansvar att Sälj och Marknad jobbar mot samma mål uppnås fantastiska resultat. Vi ger bakgrund, kunskap och verktygen för att lyckas.

Vill du veta mer eller anmäla dig?