Modern rekrytering med annorlunda process

Rekrytering av professionella affärsinriktade personer

Sälj & Marknad

Admin & Ekonomi

Projekt & Teknik

Ledare

Vi kan rekrytering

Kundanpassad
rekrytering

Vi tillför värde genom att utgå från ert behov och samtidigt använda vår unika rekryteringsprocess. Vi bidrar alltid med stöd från uppstart av rekryteringen fram till sex månader in i anställningen. 

På Great Group är vi duktiga på de flesta typer av tjänstemanna-rekryteringar, klicka gärna in på ”Lediga jobb” så ser du vad vi jobbar med just nu.

Utmaningen är att dessa personers framgång till stor del bygger på rätt attityd, motivation, mental inställning och uthållighet.

I vår prismodell har ni som kund ett fast pris och betalar 70% vid signerat anställningsavtal och resterande 30% sex månader därefter.

Genom skräddarsydda rekryteringsprocesser säkrar vi kandidaten med tillförd kompetensutveckling och coaching ända fram till ett halvår in i anställningen.

Intresserad? Kontakta mig för mer information!

 ”Digital Onboarding” ingår i alla våra rekryteringar. Verktygets syfte är att stödja upp de fysiska möten som vi utför i samband med de sex första månaderna i en anställning. Både du som rekryterande chef och kandidat får bra tips, checklistor och peppande ord på vägen. En bra onboarding får oss att lyckas snabbare och att stanna längre. Följer ni den här planen slipper ni dessutom komma ihåg alla steg själva. Vår lösning påminner dig att ni har actions planerade för kommande sex månader. Verktyget är lätt att använda och man kommer snabbt igång. Vi hjälper alltid till i uppstarten och med support under hela rekryteringen.

Rekrytering

I vår unika rekryteringsprocess tar vi ansvar från första kundmöte till dess att kandidaten levererar i sin roll. Vi driver processen från behovsanalys och kompetenssäkrar kandidaten. Det innebär att vi förutom arbetet med en gedigen rekryteringsprocess tillsammans med dig som kund tar fram introduktionsplan och målsätter rollen för att säkra kandidaten sex månader in i anställningen. Vi träffar dig som kund och kandidat kontinuerligt de första sex månaderna. Vår process avspeglar sig även i affärsmodellen där du som kund betalar 70% vid signerat anställningsavtal och resterande 30% sex månader senare.

Short list

I de fall du som kund vill driva processen själv och endast vill ha hjälp med att hitta ytterligare kvalificerade kandidater så levererar vi tjänsten short list. Vi tar fram kravprofil i samråd med dig för att på mest träffsäkra sätt hitta önskvärda kandidater. Vi kontaktar kandidater och säkerställer kompetens och intresse för rollen. Därefter lämnar vi över rekryteringsprocessen till dig som kund. Våra konsulter är black belt-certifierade i searchmetodik och hittar med säkerhet de kandidater du söker.

Short list

I de fall du som kund vill driva processen själv och endast vill ha hjälp med att hitta ytterligare kvalificerade kandidater så levererar vi tjänsten short list. Vi tar fram kravprofil i samråd med dig för att på mest träffsäkra sätt hitta önskvärda kandidater. Vi kontaktar kandidater och säkerställer kompetens och intresse för rollen. Därefter lämnar vi över rekryteringsprocessen till dig som kund. Våra konsulter är black belt-certifierade i searchmetodik och hittar med säkerhet de kandidater du söker.

Second opinion

När ni har egna interna eller externa kandidater som ni önskar få en fördjupad bedömning av så genomför vi djupintervju och relevant testning samt ger er återkoppling och bedömning utifrån er kravprofil. Vi dokumenterar och genomför återkoppling för att ge er bästa möjliga beslutsunderlag.

Kundcase inom rekrytering