Ekonomi

Skapa resultat

Vad kommer studeras?

Ledning och organisation handlar om att skapa resultat. I de flesta situationer är ekonomi och siffror en väsentlig del av ledarskapet. Begrepp från redovisning och ekonomistyrning kan vara avgörande för att skapa förståelse och genomslagskraft i företaget.

Ekonomi och ledarskap betraktas under utbildningen som två sidor av samma mynt och företagets ekonomiska rapporter, nyckeltal och tillväxtförståelse är centrala teman.

Vad ska ditt företag mäta och förmedlas detta på ett relevant sätt? Resultat, lönsamhet och kassaflöde är tre sammanhängande och viktiga begrepp. Vad driver företagets kassaflöde? Hur kan vi skapa lönsamhet i verksamheten? Var finns de finansiella hävstängerna? Och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå de ekonomiska målen?

Vill du veta mer eller anmäla dig?

Kursledare

Robert Söderlund