Bolagsstyrning & Styrelsearbete

———

Vad kommer studeras?

Sverige består till drygt 98% av ägarledda företag där ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten. För att kunna skala upp ett ägarlett bolag krävs en insikt och medvetenhet om innebörden av att gå från ägarlett till ägarstyrt och hur man gör för att nå dit.

Vi granskar styrelsearbetets syfte och innebörd, dess deltagare, deras ansvar, skyldigheter och hur detta styrs av aktiebolagslagen. Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete och vad är styrelsen egentliga uppgift? Vad är VD-instruktioner och hur förhåller vi oss till detta?

Dessutom innehåller kursen ett större moment kring hantering av olika bolagsrisker och strategier.

Vill du veta mer eller anmäla dig?

Kursledare

Lena Lyckenvik