Juridik

Arbeta säkrare

Vad kommer studeras?

Målet är att du ska kunna arbeta säkrare med ditt företag och lättare förhindra att verksamheten får problem. Några ämnen
  • Avtalsrelationer med kunder, leverantörer (inkl. t.ex. fastighetsägare) och andra intressenter (samarbetspartners m.m.)
  • Regelefterlevnad (t.ex. GDPR, tillståndspliktig verksamhet)
  • Riskanalys av verksamheten (legal SWOT utifrån vilka som är de viktigaste värdena i en verksamhet och om företagsledaren använt de legala verktyg som står till buds för att säkra värdena)
  • Roller VD / styrelse / ägare (ansvar inkl. delegation, behörigheter m.m.)
  • Tvister (hantering, förebyggande åtgärder, försäkringar, bevissäkring)
  • Personalfrågor (arbetsrättsliga frågor)

Vill du veta mer eller anmäla dig?

Kursledare

Frida Gullstrand