Affärsekonomi

Vad gör ett företag lönsamt? Vi tittar på vad lönsamma företag har gemensamt och hur man kan skapa resultat och lönsamhet i en verksamhet.

Utbildningen “Affärsekonomi” genomförs mellan 08.30-16.30. Utbildningen kan även beställas företagsanpassad hos er alternativt i våra lokaler. Kontakta oss så hittar vi en form och ett tillfälle som passar just er.
Kursinformation

Kurslängd: 1 heldag

Var: Norrköping/Linköping

Tid: 08.30 - 16.30

Vad kommer studeras?

Ekonomiska grundbegrepp. Vi går igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband: intäkter, kostnader, tillgångar och skulder, skillnaden mellan resultat och kassaflöde samt några ekonomiska nyckeltal.

Vad kostar det att binda kapital
Vi tittar på vad som påverkar företagets kassaflöde och räknar på kundfordringar, lager, projekttider, förskottsbetalningar och betalningsvillkor. Deltagarna får en checklista för bättre kassaflöde.
Hur mycket kapital kan företaget frigöra?

Resultatpåverkande faktorer
Vi diskuterar företagets resultatpåverkande faktorer och gör simuleringar för att förstå sambandet mellan pris och volym. Om vi sänker priset 5 procent, hur mycket måste försäljningsvolymen öka för att det ska vara lönsamt?

Pris och nedersta raden
Vi analyserar olika prisförändringars påverkan på företagets resultat och gör känslighetsanalyser. Hur mycket slår en prissänkning på 1 procent på rörelseresultatet?

Produktkalkyler och affärsval
Vi går igenom en metod för att använda täckningsbidraget snarare än självkostnadskalkylen för att välja affärer och sätta pris. Med denna metod kan vi öka kapacitetsutnyttjandet och förbättra rörelseresultatet.

Vill du veta mer eller anmäla dig?

Kursledare

Robert Söderlund

Auktoriserad revisor