Utvecklingutmaning

Inlämning

Vad kommer studeras?

Under utbildningen kommer du att få bidra med ett problem som du vill förändra från din verksamhet.

Du kommer att arbeta tillsammans med övriga kursdeltagare i att hitta innovativa lösningar och nycklar till förändring.

Syftet är att du ska få jobba med en konkret fråga från verkligheten och hitta lösningar med hjälp av dina nya kunskaper.

Målet är att du ska ha nya infallsvinklar att utgå ifrån och åstadkomma en förbättring tillbaka på jobbet.

Vill du veta mer eller anmäla dig?