Customer Relationship Management

CRM står för Customer Relationship Management. Helt enkel kundvård för att hjälpa dig i processen att behandla dina kunder så som du själv vill bli behandlad.

En undersökning från slutet på 2015 säger att över 50% av toppresterande företag väljer att investera i CRM som sitt verktyg för att uppnå ett effektivare säljarbete. Detta enligt en undersökning genomförd av Forbes Insights/Brainshark.

Med ett CRM system så kan du hitta nya och ha koll på befintliga affärsmöjligheter, du får en bättre förståelse för dina kunder, skapar och underhåller bra kundinteraktioner och inte minst effektiversera ditt teams produktivitet. CRM blir dessutom nyckel för ett träffsäkert prognosarbete och för producerande företag blir CRM en viktig del i Sales and operation planning.

För försäljningschefer brukar fördelarna med att använda ett CRM-system vara uppenbara. De kan se värdet av att deras försäljningsdata lagras centralt i CRM-systemet och presenteras på ett lättförståeligt sätt, vilket gör det möjligt att övervaka processer och säljarnas resultat och därmed också optimera säljarbetet.

Ofta är säljarna inte helt positiva till att använda ett CRM-system till en början. Säljare upplever ofta att det är ännu ett verktyg och ytterligare ett sätt för cheferna att kontrollera deras arbete. Den extratid de måste ägna åt att lägga in data i CRM:et är också en källa till irritation. Säljarna ser det som en aktivitet som tar tid från deras huvuduppgift – att sälja.

Men faktum är att ett väl implementerat och fungerade CRM-systemet faktiskt förbättrar säljarnas vardag och leder en ökad försäljning.

Man kan säga att säljare och CRM-system handlar inte alltid om kärlek vid första ögonkastet, men ju mer tid de tillbringar tillsammans, desto starkare blir attraktionen mellan dem.

För att CRM ska bli framgångsrikt krävs tydligare fokus på sälj och mindre fokus på tekniken och själva systemen. Utgångspunkterna och kunskapsområdena är helt olika. Dessutom ser försäljningsprocessen och kundbehoven olika ut för olika företag, vilket man också måste ta hänsyn till när systemen utvecklas. Annars är risken uppenbar att det nya dyra systemet till och med skadar verksamheten.

Det finns en anledning till att vi lär oss krypa innan vi går. Samma sak gäller med system. Sätt inte igång med alla processer och alla funktioner första dagen.
Risken är stor att säljarna kommer att tycka att det är övermäktigt och inte se nyttan. Det kommer också att ta lång tid att lära sig allt, vilket skapar ytterligare en tröskel.
Fokusera istället på att välja ut en eller ett par flöden där det finns snabba vinster för säljarna. Se till att de lär sig dem och ser nyttan. Då kommer säljarna vara positivt inställda till att göra mer i systemet.

Om du vill att dina säljare skall använda CRM-systemet måste du använda det själv. Som chef behöver du vara ett föredöme. Du måste också kunna hjälpa säljarna och tipsa om smarta sätt att använda det.

Ju mer du kan om nyttan med systemet desto lättare blir det att få andra att använda det. Tycker du det är krångligt att använda systemet? Då har du troligen valt fel system och lär inte få dina säljare att använda det.

Om du är intresserad av råd och stöd i ditt CRM projekt, skicka ett mail till mikael.weleen@greatgroup.se

Dela nyheten

Facebook
Twitter
LinkedIn